Đội ngũ lãnh đạo

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO WESMART

Những con người tâm huyết đưa hệ thống giáo dục tiếng anh WESMART đến gần với học sinh Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH & MARKETING

HOÀNG QUỐC TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHẠM NGỌC THỊNH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG LĨNH